STRONA GŁÓWNA

 • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
 •      9 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej w Czerniewicach odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. W sposób szczególny obchodzono tutaj 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszystkich zgromadzonych zaszczycił swoją obecnością wójt Gminy Czerniewice, p. Andrzej Bednarek.

  Uczniowie, pod kierunkiem p. Edyty Kopacz i p. Iwony Skrobisz, przygotowali ciekawy i wzruszający montaż słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej. Nawiązywał on do czasów, gdy Polska musiała walczyć o to, by stać się wolnym krajem.

    W II części uroczystości miała miejsce prezentacja trzech tańców narodowych:

  • oberka – wykonała p. Bogumiła Gwiazdowicz i p. Karol Szydłowski z zespołu „Czerniewiczanie”, zwycięzcy I Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w tej kategorii
  • krakowiaka – zaprezentowali uczniowie klas III gimnazjum
  • poloneza – zatańczyli uczniowie klas ósmych.

  W uroczystościach wzięli również udział członkowie zespołu „Czerniewiczanie”, którzy wykonali kilka pieśni patriotycznych. Tego dnia wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Czerniewicach byli odświętnie ubrani. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mieli biało-czerwone kotyliony, niektórzy przynieśli także chorągiewki lub balony w barwach narodowych. Służyło to zbudowaniu wyjątkowej atmosfery, dzięki której wszyscy członkowie społeczności uczniowskiej mogli godnie uczcić to tak ważne dla Polaków święto.

   

   

   

   

 • PLAN PRZYWOZÓW I ODWOZÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  PLAN PRZYWOZÓW I ODWOZÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019
 • UWAGA - REMONT DROGI!!!

  UWAGA - REMONT DROGI!!!
 • https://www.facebook.com/1019164618161815/videos/1667633246648279/

   

  11 maja 2018r. odbyła się „Majówka na wesoło” w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Zabawie towarzyszyło wiele atrakcji: zjeżdżalnie dla dzieci, dmuchany zamek, konkurencje sportowe. W ramach pikniku rozegrano również turniej bilardowy. Dzięki uprzejmości OSP z Czerniewic dzieci mogły obejrzeć wóz strażacki. Uczestnicy przekąsili grillowaną kiełbaskę (dzięki wsparciu Gminy Czerniewice), waty cukrowe, popcorn. Radość z zabawy ochłodził nam majowy deszczyk…Było Super!!!

 • Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie rekrutacji do przedszkola i szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/19:

 • DOBIEGŁA KOŃCA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY

          Gdy usłyszeliśmy o generalnym remoncie szkoły, nie posiadaliśmy się z radości. Nie cieszyła nas tak bardzo wiadomość o nowej elewacji i zmianie koloru ścian , jak perspektywa dłuższych wakacji, które rozpoczęły się już 14 czerwca. Zmartwiło nas jednak to, że remont zakończył się w terminie i już 4 września głośny, ustawiany elektronicznie dzwonek obwieścił rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

          Zmianą, którą na pewno wszyscy zauważyli, jest kolor elewacji oraz wyremontowane wejście do szkoły. Wchodząc do budynku, można zauważyć również oprócz nowej posadzki i poręczy, nowoczesną kolorystykę korytarzy. W szkole wymieniono instalację cieplną i elektryczną, a stare, żeliwne grzejniki zastąpiły nowoczesne, minimalistyczne kaloryfery. Nie zapomniano także o odnowieniu sali gimnastycznej, w której wymieniono oświetlenie i drzwi. Wszystkie pracownie zostały pomalowane i jaśnieją jasnym światłem energooszczędnych świetlówek. Aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w placówce zamontowano tablice ewakuacyjne. Zaszły również zmiany, których na co dzień nie widzimy, ale z pewnością odczujemy wraz z nadejściem jesiennych chłodów. Dzięki nowemu, ekologicznemu piecowi i termomodernizacji budynku oraz ogniwom fotowoltaicznym nie straszna nam sroga zima.

            Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie docenią starania władz gminy, dyrekcji, pracowników szkoły i ekip budowlanych. Dobrze się stało, że przed zbliżającymi się 40- tymi urodzinami budynku szkoły, przeprowadzono zabiegi upiększające i odmładzające.

                                                  Paulina Skoneczna, Natalia Piątkowska,

  Aleksandra Lewandowska, Weronika Suska, Joanna Więckowska.

   

                 

 • Aktualne zarząrzenie w sprawie przywozów i odwozów obowiązujące od 4.09.2017r.

 • Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Czerniewice z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerniewice

 • Manekin Challange Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Czerniewicach

 • UBEZPIECZENIE NNW DZIECI ROLNIKÓW

  Ubezpieczeniem od

  NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

  objęte są dzieci od urodzenia do dnia ukończenia 16 roku życia, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno jest objęte ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

   

  Likwidacja szkód z NNW dla dzieci rolników:

  • Uproszczony proces likwidacji w Towarzystwie Ubezpieczeń ERGO Hestia
  • Możliwość zgłoszenia elektronicznego – szkody@ergohestia.pl
  • Zgłoszenie telefoniczne – 801 107 107; 58 555 5 555
  • Centrum alarmowe Assistance – 24h – 22 522 29 90; 22 232 29 90

   

  Polisa ubezpieczeniowa* nr: 436000109472

  * numerem polisy należy posługiwać się w przypadku pytań, wątpliwości, korespondencji, zgłoszeń.

   

  Swiadczenia-NW-zestawienie.pdf

  sekretariat001.pdf

   

 • PLAN PRZEWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI OBOWIĄZUJĄCY OD 2.11.2016 R.

  PLAN PRZEWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI OBOWIĄZUJĄCY OD 2.11.2016 R.
 • 08.09.2016

  Moduł AKTUALNOŚCI został zmodyfikowany

 • PLAN PRZYWOZÓW I ODWOZÓW UCZNIÓW ZSIP W CZERNIEWICACH

 • SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

  16.09.2015

   

  SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH - Obrazek 1

   

   

   

   

  Regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych przez szkołę ze środków dotacji celowej

  (na podst. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw).

  (Dz.U.poz.811)

   

  1.

              Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czerniewicach i Gimnazjum  w Czerniewicach. mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na podstawie stosownej ustawy.

  2.

  Podręczniki dla ucznia otrzymuje wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu, rozdaje je uczniom wg otrzymanej od bibliotekarza listy z numerami podręczników i nazwiskami uczniów.

  3.

  Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem, a wychowawcą klasy lub nauczycielem przedmiotu. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

  Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później niż 14 dni od rozpoczęcia danego roku szkolnego.

  4.

  Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, należy je zwrócić najpóźniej na dzień przed posiedzeniem Rady Klasyfikacyjnej.

  5.

              Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki.

  6.

  Uczniowie zobowiązani są do obłożenia  i podpisania podręczników i materiałów edukacyjnych.

  7.

  Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.

  8.

  Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie oddaje tych materiałów w szkole macierzystej, ale konturuje naukę w nowej placówce, a wypożyczone podręczniki staję się własnością organu prowadzącego nowa szkołę.

  9.

  Za zagubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie.

  10.

              Rodzice/ prawni opiekunowie podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

  11.

  Uczeń lub rodzic/prawny opiekun powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych podręczników, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy.

  12.

  Dyrektor szkoły zapewnia konieczność, co najmniej trzyletni okres użytkowania bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

  13.

  Podręczniki i materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych

  14.

  Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku. W przypadku podręcznika, materiału edukacyjnego wypożyczonego uczniom zwrot do biblioteki następuje po zrealizowaniu materiału każdej części.

  15.

  Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuj wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej

  16.

  Zobowiązuje się nauczyciel wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem.

  17.

  W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręczników / materiałów edukacyjnych  rodzic zgodnie z  decyzją organu prowadzącego szkoły jest zobowiązany do zwrotu kosztów.

   

   

   

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół i Przedszkola w Czerniewicach ul.Mazowiecka 88
  97-216 Czerniewice ul. Mazowiecka 88
 • (+44)7104062

Galeria zdjęć