STRONA GŁÓWNA

PLAN ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PLAN ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 GRUPA PRZEDSZKOLNA 3 [sala nr 2, parter] - wychowawca: Jankowska – Adamus Magdalena

godziny lekcyjne

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

08:00 - 09:00

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

09:00 – 10:00

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

10:00 – 11:00

wychowanie przedszkolne

język angielski

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

11:00 – 12:00

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

religia

12:00 – 13:00

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

rytmika

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

 

GRUPA PRZEDSZKOLNA 4 [sala nr 6, parter] - wychowawca: Staruch Barbara

godziny lekcyjne

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

08:00 - 09:00

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

09:00 – 10:00

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

10:00 – 11:00

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

rytmika

wychowanie przedszkolne

11:00 – 12:00

religia

wychowanie przedszkolne

język angielski

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

12:00 – 13:00

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

 

GRUPA PRZEDSZKOLNA 5 [sala nr 3, parter] - wychowawca: Bednarek Teresa

godziny lekcyjne

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

08:00 - 09:00

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

09:00 – 10:00

wychowanie przedszkolne

język angielski

religia

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

10:00 – 11:00

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

11:00 – 12:00

wychowanie przedszkolne

rytmika

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

12:00 – 13:00

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne

KLASA 1 A – wychowawca: Nowak Dorota

godziny lekcyjne

poniedziałek

sala

wtorek

sala

środa

sala

czwartek

sala

piątek

sala

08:15 - 09:00

edukacja wczesnoszkolna

4

wychowanie fizyczne

sala

edukacja wczesnoszkolna

4

edukacja wczesnoszkolna

4

edukacja wczesnoszkolna

4

09:10 – 09:55

edukacja wczesnoszkolna

4

edukacja wczesnoszkolna

4

wychowanie fizyczne

sala

wychowanie fizyczne

sala

edukacja wczesnoszkolna

4

10:05 – 10:50

edukacja wczesnoszkolna

4

edukacja wczesnoszkolna

4

edukacja wczesnoszkolna

4

edukacja wczesnoszkolna

4

język angielski

4

11:00 – 11:45

edukacja plastyczna

4

edukacja muzyczna

4

edukacja wczesnoszkolna

4

religia

4

zajęcia komputerowe

28

12:05 – 12:50

religia

4

język angielski

4

 

 

 

 

 

 

 

KLASA 1 B  - wychowawca: Rybak Bożena

godziny lekcyjne

poniedziałek

sala

wtorek

sala

środa

sala

czwartek

sala

piątek

sala

08:15 - 09:00

edukacja wczesnoszkolna

13

edukacja wczesnoszkolna

13

edukacja wczesnoszkolna

13

wychowanie fizyczne

sala

edukacja wczesnoszkolna

13

09:10 – 09:55

edukacja wczesnoszkolna

13

edukacja wczesnoszkolna

13

edukacja wczesnoszkolna

13

edukacja wczesnoszkolna

13

edukacja wczesnoszkolna

13

10:05 – 10:50

religia

13

religia

13

wychowanie fizyczne

sala

edukacja wczesnoszkolna

13

edukacja wczesnoszkolna

13

11:00 – 11:45

zajęcia komputerowe

28

język angielski

13

edukacja plastyczna

13

edukacja wczesnoszkolna

13

wychowanie fizyczne

sala

12:05 – 12:50

 

 

 

 

 

 

edukacja muzyczna

13

język angielski

13

 

KLASA 2 A  – wychowawca: Walas Jolanta

godziny lekcyjne

poniedziałek

sala

wtorek

sala

środa

sala

czwartek

sala

piątek

sala

08:15 - 09:00

edukacja wczesnoszkolna

5

wychowanie fizyczne

sala

edukacja wczesnoszkolna

5

edukacja wczesnoszkolna

5

edukacja wczesnoszkolna

5

09:10 – 09:55

edukacja wczesnoszkolna

5

edukacja wczesnoszkolna

5

wychowanie fizyczne

sala

wychowanie fizyczne

sala

edukacja wczesnoszkolna

5

10:05 – 10:50

edukacja wczesnoszkolna

5

edukacja wczesnoszkolna

5

edukacja wczesnoszkolna

5

edukacja wczesnoszkolna

5

zajęcia komputerowe

28

11:00 – 11:45

religia

5

edukacja plastyczna

5

edukacja wczesnoszkolna

5

edukacja muzyczna

5

religia

5

12:05 – 12:50

język angielski

5

zajęcia wyrównawcze

5

 

 

język angielski

5

 

 

 

 

KLASA 3 A – wychowawca: Wasiak Małgorzata

godziny lekcyjne

poniedziałek

sala

wtorek

sala

środa

sala

czwartek

sala

piątek

sala

08:15 - 09:00

edukacja wczesnoszkolna

1

edukacja wczesnoszkolna

1

edukacja wczesnoszkolna

1

edukacja wczesnoszkolna

1

wychowanie fizyczne

sala

09:10 – 09:55

wychowanie fizyczne

sala

wychowanie fizyczne

sala

edukacja wczesnoszkolna

1

edukacja wczesnoszkolna

1

edukacja wczesnoszkolna

1

10:05 – 10:50

edukacja wczesnoszkolna

1

edukacja wczesnoszkolna

1

religia

1

edukacja wczesnoszkolna

1

edukacja wczesnoszkolna

1

11:00 – 11:45

język angielski

1

religia

1

język angielski

1

edukacja wczesnoszkolna

1

edukacja plastyczna

1

12:05 – 12:50

zajęcia komputerowe

28

 

 

 

 

edukacja muzyczna

1

zajęcia wyrównawcze

1

 

KLASA 3 B  – wychowawca: Rochala Irena

godziny lekcyjne

poniedziałek

sala

wtorek

sala

środa

sala

czwartek

sala

piątek

sala

08:15 - 09:00

edukacja wczesnoszkolna

12

religia

12

edukacja wczesnoszkolna

12

edukacja wczesnoszkolna

12

język angielski

12

09:10 – 09:55

wychowanie fizyczne

sala

wychowanie fizyczne

sala

zajęcia komputerowe

28

religia

12

edukacja wczesnoszkolna

12

10:05 – 10:50

edukacja wczesnoszkolna

12

edukacja wczesnoszkolna

12

edukacja wczesnoszkolna

12

edukacja wczesnoszkolna

12

edukacja wczesnoszkolna

12

11:00 – 11:45

edukacja plastyczna

12

edukacja wczesnoszkolna

12

edukacja wczesnoszkolna

12

język angielski

12

edukacja wczesnoszkolna

12

12:05 – 12:50

zajęcia wyrównawcze

12

edukacja wczesnoszkolna

12

edukacja muzyczna

12

 

 

 

 

 

KLASA 3 C  – wychowawca: Brzeska Agnieszka

godziny lekcyjne

poniedziałek

sala

wtorek

sala

środa

sala

czwartek

sala

piątek

sala

08:15 - 09:00

wychowanie fizyczne

sala

edukacja wczesnoszkolna

11

edukacja wczesnoszkolna

11

wychowanie fizyczne

sala

religia

11

09:10 – 09:55

edukacja wczesnoszkolna

11

edukacja wczesnoszkolna

11

edukacja wczesnoszkolna

11

edukacja wczesnoszkolna

11

język angielski

11

10:05 – 10:50

edukacja wczesnoszkolna

11

wychowanie fizyczne

sala

język angielski

11

edukacja wczesnoszkolna

11

edukacja wczesnoszkolna

11

11:00 – 11:45

edukacja wczesnoszkolna

11

edukacja wczesnoszkolna

11

religia

11

edukacja muzyczna

11

edukacja wczesnoszkolna

11

12:05 – 12:50

zajęcia wyrównawcze

11

 

 

zajęcia komputerowe

28

 

 

edukacja plastyczna

11

 

KLASA  IV A  – wychowawca: Szymańska Maria

godziny lekcyjne

poniedziałek

sala

wtorek

sala

środa

sala

czwartek

sala

piątek

sala

08:15 - 09:00

język polski

14

język polski

14

język polski

14

wychowanie fizyczne

sala

matematyka

14

09:10 – 09:55

matematyka

26

religia

rel

wychowanie fizyczne

sala

język polski

14

język polski

14

10:05 – 10:50

język angielski

15

język angielski

14

matematyka

18

język angielski

18

wychowanie fizyczne

sala

11:00 – 11:45

wychowanie fizyczne

sala

przyroda

10

plastyka

25

zajęcia komputerowe

28

historia

14

12:05 – 12:50

godzina wychowawcza

14

matematyka

15

religia

14

technika

25

muzyka

18

13:00 – 13:45

 

 

 

 

 

 

przyroda

10

 

 

KLASA  IV B  – wychowawca: Wójciak Marzena

godziny lekcyjne

poniedziałek

sala

wtorek

sala

środa

sala

czwartek

sala

piątek

sala

08:15 - 09:00

zajęcia komputerowe

28

język polski

21

religia

św

język angielski

23

wychowanie fizyczne

sala

09:10 – 09:55

język polski

21

język angielski

23

język polski

21

matematyka

26

język polski

21

10:05 – 10:50

wychowanie fizyczne

sala

matematyka

28

wychowanie fizyczne

sala

wychowanie fizyczne

sala

matematyka

26

11:00 – 11:45

matematyka

26

historia

14

godzina wychowawcza

21

język polski

21

technika

25

12:05 – 12:50

plastyka

25

 

 

język angielski

23

muzyka

18

 

 

13:00 – 13:45

przyroda

10

 

 

przyroda

18

religia

14

 

 

KLASA IV C  – wychowawca: Rosa Teresa

godziny lekcyjne

poniedziałek

sala

wtorek

sala

środa

sala

czwartek

sala

piątek

sala

08:15 - 09:00

matematyka

26

matematyka

28

plastyka

25

język angielski

rel

zajęcia komputerowe

28

09:10 – 09:55

historia

14

przyroda

18

przyroda

18

godzina wychowawcza

25

wychowanie fizyczne

sala

10:05 – 10:50

język polski

21

język polski

21

język polski

21

język polski

21

język polski

21

11:00 – 11:45

technika

25

wych.fizyczne

sala

matematyka

18

wychowanie fizyczne

sala

język angielski

18

12:05 – 12:50

muzyka

18

religia

14

język angielski

24

religia

14

matematyka

14

13:00 – 13:45

wychowanie fizyczne

sala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA  V A  – wychowawca: Więckowska Agata

godziny lekcyjne

poniedziałek

sala

wtorek

sala

środa

sala

czwartek

sala

piątek

sala

08:15 - 09:00

przyroda

rel

język polski

29

język polski

29

zajęcia komputerowe

28

język polski

29

09:10 – 09:55

język polski

29

historia

14

przyroda

26

język polski

29

przyroda

25

10:05 – 10:50

język angielski

18

matematyka

25

język angielski

16

język niemiecki

16

język angielski

16

11:00 – 11:45

wychowanie fizyczne

sala

język niemiecki

16

wychowanie fizyczne

sala

muzyka

18

wychowanie fizyczne

sala

12:05 – 12:50

matematyka

29

technika

25

matematyka

22

wychowanie fizyczne

sala

matematyka

24

13:00 – 13:45

religia

14

religia

14

plastyka

25

wdż

14

godzina wychowawcza

25

KLASA V B  – wychowawca: Kołodziejski Łukasz

godziny lekcyjne

poniedziałek

sala

wtorek

sala

środa

sala

czwartek

sala

piątek

sala

08:15 - 09:00

język polski

29

język angielski

rel

przyroda

26

język polski

29

przyroda

25

09:10 – 09:55

przyroda

rel

język polski

29

matematyka

14

język angielski

18

język polski

29

10:05 – 10:50

wychowanie fizyczne

sala

historia

14

plastyka

25

wychowanie fizyczne

sala

technika

25

11:00 – 11:45

godzina wychowawcza

18

matematyka

25

język polski

29

język niemiecki

16

matematyka

24

12:05 – 12:50

język niemiecki

16

muzyka

18

wychowanie fizyczne

sala

zajęcia komputerowe

28

wychowanie fizyczne

sala

13:00 – 13:45

matematyka

29

 

 

język angielski

24

 

 

religia

14

13:50 – 14:35

religia

 

 

 

wdż

14

 

 

 

 

 

KLASA VI A  – wychowawca: Goleń – Sygitowicz Emilia

godziny lekcyjne

poniedziałek

sala

wtorek

sala

środa

sala

czwartek

sala

piątek

sala

08:15 - 09:00

matematyka

15

język angielski

16

matematyka

15

matematyka

15

język angielski

16

09:10 – 09:55

przyroda

10

matematyka

15

przyroda

10

język polski

22

przyroda

10

10:05 – 10:50

język polski

22

język polski

22

język polski

22

wychowanie fizyczne

sala

język polski

22

11:00 – 11:45

historia

27

wychowanie fizyczne

sala

zajęcia komputerowe

28

historia

27

wychowanie fizyczne

sala

12:05 – 12:50

wychowanie fizyczne

sala

język niemiecki

16

język niemiecki

16

religia

rel

religia

rel

13:00 – 13:45

technika

25

plastyka

25

godzina wychowawcza

28

język angielski

23

muzyka

18

 

KLASA VI B  – wychowawca: Franas Monika

 

godziny lekcyjne

poniedziałek

sala

wtorek

sala

środa

sala

czwartek

sala

piątek

sala

08:15 - 09:00

język polski

21

matematyka

15

język polski

21

język niemiecki

16

język polski

21

09:10 – 09:55

technika

25

język polski

21

plastyka

25

język polski

21

język angielski

16

10:05 – 10:50

przyroda

10

historia

27

przyroda

10

matematyka

15

przyroda

10

11:00 – 11:45

język angielski

16

godzina wychowawcza

23

matematyka

15

język angielski

25

matematyka

15

12:05 – 12:50

historia

27

wychowanie fizyczne

sala

wychowanie fizyczne

sala

wychowanie fizyczne

sala

zajęcia komputerowe

28

13:00 – 13:45

wychowanie fizyczne

sala

muzyka

18

 

 

religia

rel

język niemiecki

16

13:50 – 14:35

religia

rel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA  VII A  – wychowawca: Skoneczna Lidia

 

godziny lekcyjne

poniedziałek

sala

wtorek

sala

środa

sala

czwartek

sala

piątek

sala

08:15 - 09:00

biologia

10

geografia

25

godzina wychowawcza

10

historia

27

biologia

10

09:10 – 09:55

język angielski

18

język angielski

26

język angielski

16

informatyka

28

historia

27

10:05 – 10:50

język polski

29

matematyka

15

język polski

29

język polski

29

język polski

29

11:00 – 11:45

fizyka

15

język polski

29

wychowanie fizyczne

sala

matematyka

15

język niemiecki

16

12:05 – 12:50

religia

rel

fizyka

22

matematyka

15

matematyka – zaj. wyrów.

15

matematyka

15

13:00 – 13:45

geografia

15

wychowanie fizyczne

sala

religia

rel

chemia

26

wychowanie fizyczne

sala

13:50 – 14:35

muzyka

18

plastyka

25

język niemiecki

16

wychowanie fizyczne

sala

chemia

26

 

KLASA VII B  – wychowawca: Kopacz Edyta

 

godziny lekcyjne

poniedziałek

sala

wtorek

sala

środa

sala

czwartek

sala

piątek

sala

08:15 - 09:00

język polski

29

biologia

1

religia

rel

biologia

10

historia

27

09:10 – 09:55

język niemiecki

16

matematyka

28

język polski

29

fizyka

rel

informatyka

28

10:05 – 10:50

matematyka

26

język polski

29

historia

27

matematyka

26

fizyka

24

11:00 – 11:45

godzina wychowawcza

29

matematyka – zaj. wyrów.

15

wychowanie fizyczne

sala

język polski

29

język polski

29

12:05 – 12:50

język angielski

16

religia

rel

język angielski

18

język angielski

23

plastyka

25

13:00 – 13:45

muzyka

18

wychowanie fizyczne

sala

geografia

15

geografia

27

wychowanie fizyczne

sala

13:50 – 14:35

chemia

26

język niemiecki

16

chemia

26

wychowanie fizyczne

sala

matematyka

15

 

KLASA  VII C  – wychowawca: Jankowska Katarzyna

 

godziny lekcyjne

poniedziałek

sala

wtorek

sala

środa

sala

czwartek

sala

piątek

sala

08:15 - 09:00

język polski

22

historia

27

język angielski

16

język angielski

14

matematyka

15

09:10 – 09:55

matematyka

15

fizyka

25

matematyka

15

matematyka

15

godzina wychowawcza

15

10:05 – 10:50

informatyka

28

język angielski

23

fizyka

14

historia

27

matematyka – zaj. wyrów.

15

11:00 – 11:45

biologia

10

język polski

22

język polski

22

język polski

22

język polski

22

12:05 – 12:50

wychowanie fizyczne

sala

wychowanie fizyczne

sala

wychowanie fizyczne

sala

wychowanie fizyczne

sala

język niemiecki

16

13:00 – 13:45

chemia

26

język niemiecki

16

biologia

10

muzyka

18

religia

rel

13:50 – 14:35

geografia

15

chemia

26

geografia

15

religia

rel

plastyka

25

 

KLASA II A  – wychowawca: Tracz Bożena

 

godziny lekcyjne

poniedziałek

sala

wtorek

sala

środa

sala

czwartek

sala

piątek

sala

08:15 - 09:00

technika

25

fizyka

26

język angielski

23

język polski

21

język angielski

23

09:10 – 09:55

matematyka

24

matematyka

24

religia

rel

język niemiecki

16

geografia

26

10:05 – 10:50

język niemiecki

16

biologia

10

matematyka

24

historia

26

WOS

14

11:00 – 11:45

język polski

21

język polski

21

godzina wychowawcza

24

wychowanie fizyczne

sala

język polski

21

12:05 – 12:50

język angielski

23

chemia

26

język polski

21

matematyka

24

fizyka

26

13:00 – 13:45

informatyka

28

historia

10

wdż

14

historia

10

biologia

10

13:50 – 14:35

wychowanie fizyczne

sala

 

 

wychowanie fizyczne

sala

chemia

26

wychowanie fizyczne

sala

 

KLASA II B  – wychowawca: Stępniak Monika

 

godziny lekcyjne

poniedziałek

sala

wtorek

sala

środa

sala

czwartek

sala

piątek

sala

08:15 - 09:00

język polski

18

język polski

18

język polski

18

język polski

18

język polski

18

09:10 – 09:55

informatyka

28

język niemiecki

16

język angielski

23

godzina wychowawcza

23

matematyka

24

10:05 – 10:50

język angielski

23

fizyka

26

fizyka

26

matematyka

24

religia

rel

11:00 – 11:45

matematyka

24

chemia

26

język niemiecki

16

wychowanie fizyczne

sala

biologia

10

12:05 – 12:50

WOS

21

matematyka

24

biologia

10

historia

10

język angielski

23

13:00 – 13:45

religia

rel

wdż

14

chemia

26

technika

25

geografia

15

13:50 – 14:35

wychowanie fizyczne

sala

historia

10

wychowanie fizyczne

sala

 

 

wychowanie fizyczne

sala

 

KLASA II C – wychowawca: Środa Wioletta

 

godziny lekcyjne

poniedziałek

sala

wtorek

sala

środa

sala

czwartek

sala

piątek

sala

08:15 - 09:00

język polski

27

język angielski

23

język polski

27

WOS

25

matematyka

24

09:10 – 09:55

język angielski

23

język polski

27

godzina wychowawcza

27

język polski

27

język angielski

23

10:05 – 10:50

technika

25

matematyka

24

informatyka

28

wychowanie fizyczne

sala

język polski

27

11:00 – 11:45

geografia

15

wychowanie fizyczne

sala

biologia

10

matematyka

24

wychowanie fizyczne

sala

12:05 – 12:50

matematyka

24

historia

10

chemia

26

chemia

26

biologia

10

13:00 – 13:45

wychowanie fizyczne

sala

fizyka

26

język niemiecki

16

język niemiecki

16

fizyka

26

13:50 – 14:35

wdż

14

religia

rel

religia

rel

historia

10

 

 

 

KLASA III A - – wychowawca: Jakubczyk Renata

 

godziny lekcyjne

poniedziałek

sala

wtorek

sala

środa

sala

czwartek

sala

piątek

sala

08:15 - 09:00

język angielski

23

język polski

22

matematyka

24

język polski

22

geografia

26

09:10 – 09:55

WOS

27

biologia

10

język polski

22

matematyka

24

język polski

22

10:05 – 10:50

matematyka

24

EDB

18

geografia

15

język angielski

23

jęz. angielski – zaj. wyr.

23

11:00 – 11:45

język polski

22

matematyka

24

język angielski

23

religia

rel

chemia

26

12:05 – 12:50

godzina wychowawcza

22

historia

27

historia

27

język niemiecki

16

wychowanie fizyczne

sala

13:00 – 13:45

zajęcia wyrównawcze

22/24

religia

rel

wychowanie fizyczne

sala

wychowanie fizyczne

sala

fizyka

24

13:50 – 14:35

 

 

wychowanie fizyczne

sala

 

 

zajęcia muzyczne

18

 

 

 

KLASA III B  – wychowawca: Szalińska Anna

 

godziny lekcyjne

poniedziałek

sala

wtorek

sala

środa

sala

czwartek

sala

piątek

sala

08:15 - 09:00

matematyka

24

matematyka

24

język polski

22

matematyka

24

język polski

22

09:10 – 09:55

język polski

22

język polski

22

matematyka

24

biologia

10

religia

rel

10:05 – 10:50

historia

27

język niemiecki

16

język angielski

23

język polski

22

godzina wychowawcza

18

11:00 – 11:45

język angielski

23

historia

27

chemia

26

jęz. angielski – zaj. wyr.

23

język angielski

23

12:05 – 12:50

geografia

15

WOS

14

religia

rel

geografia

27

wychowanie fizyczne

sala

13:00 – 13:45

zajęcia wyrównawcze

22/24

fizyka

22

wychowanie fizyczne

sala

wychowanie fizyczne

sala

EDB

14

13:50 – 14:35

 

 

wychowanie fizyczne

sala

zajęcia muzyczne

18

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół i Przedszkola w Czerniewicach ul.Mazowiecka 88
    97-216 Czerniewice ul. Mazowiecka 88
  • (+44)7104062

Galeria zdjęć