STRONA GŁÓWNA

Konkurs fotograficzny "Selfie z książką" GODZINY OTWARCIA PASOWANIE NA CZYTELNIKA 2017 Konkurs plastyczny KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA MOJA ULUBIONA BAJKA -konkurs plastyczny dla klas pierwszych PASOWANIE NA CZYTELNIKA 2014 OBCHODY ROKU JULIANA TUWIMA Kosmici w bibliotece

Biblioteka

Konkurs fotograficzny "Selfie z książką"

Uwaga konkurs „Selfie z książką”

 

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie:

"Selfie z książką"

 

- zrób selfie z książką

- przynieś do biblioteki szkolnej na dysku wymiennym do 5.01.2018 r.

- za najciekawsze zdjęcia autorzy otrzymają nagrody

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Selfie z książką”

 

I. Organizator.

1. Organizatorem konkursu „Selfie z książką” jest Biblioteka Szkolna

w Czerniewicach

II. Cel konkursu.

1. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa i książki wśród uczniów.

 

III. Uczestnicy konkursu.

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas gimnazjalnych oraz klasy VI i VII szkoły podstawowej

2. Każdy uczestnik może dostarczyć najwyżej jedno zdjęcie.

3. Zdjęcia należy dostarczyć w formie elektronicznej do biblioteki szkolnej do 5.O1.2017 roku z podaniem imienia, nazwiska i klasy .

4. Najciekawsze zdjęcia będą zaprezentowane na wystawie oraz na stronie internetowej szkoły

IV. Kryteria oceny:

1. Oryginalne ujęcie tematu.

2. Zgodność z tematyką konkursu.

V. Prace konkursowe będzie oceniać komisja konkursowa

VI. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa autorskiego przy wyborze materiałów.

VII. Przesłanie swojej pracy przez autora jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych z podaniem imienia, nazwiska i szkoły. 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół i Przedszkola w Czerniewicach ul.Mazowiecka 88
    97-216 Czerniewice ul. Mazowiecka 88
  • (+44)7104062

Galeria zdjęć