STRONA GŁÓWNA

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI „Sprzątanie Świata – Polska” Konkurs "ZAKŁADKA" KONSULTACJE I ZEBRANIE Z RODZICAMI GRONO PEDAGOGICZNE - ROK SZKOLNY 2018/19 UCZNIOWIE W BAWARII ZAJĘCIA W RAMACH PROGRAMU "BERNARDO BELLOTTO AMBASADOREM KULTURY" MAJÓWKA NA WESOŁO PROJEKT "ZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ" WYCIECZKA KLAS IV-V DO WROCŁAWIA Z WIZYTĄ W TOMASZOWSKIEJ KOMENDZIE POLICJI DZIEŃ BABCI I DZIADKA W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ WARSZTATY NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE Mikołajki 2017 DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA WARSZTATY NA ZAMKU KRÓLEWSKIM WYBORY SAMORZĄDU SZKOLNEGO GIMNAZJUM PROGRAM DLA SZKÓŁ SPRZĄTANIE ŚWIATA 2017 KALENDARZ KALENDARZ IMPREZ Rozkład godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2017/18 Wymiana polsko-niemiecka 2017 "SĄD NAD PAPIEROSEM" Projekt "Zdrowo jem, więcej wiem!" ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI Wycieczka do Warszawy Dzień Ziemi 2016 Wymiana polsko-niemiecka ZAJĘCIA W ZAMKU KRÓLEWSKIM WYCIECZKA GNIEZNO-BISKUPIN-POZNAŃ INTERAKTYWNE WARSZTATY „NTV-TELEWIZJA NASTOLATKÓW” DRUGI OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA W NASZEJ SZKOLE WYCIECZKA DO WROCŁAWIA 12.11.2015 r. ZAJĘCIA W ZAMKU KRÓLEWSKIM "Mówimy "NIE" dopalaczom" CENTRUM NAUKI KOPERNIK I TVP DZIEŃ ZIEMI PRACOWNIA EKOLOGICZNA

AKTUALNOŚCI

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI

         W dniu 8 października 2018r. w Zespole Szkół i Przedszkola w Czerniewicach odbyło się spotkanie uczniów klas ósmych szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum ze st. siarż. Krystianem Pancerem – dzielnicowym Komisariatu Policji w Czerniewicach. W ramach realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego szkoła prowadzi liczne działania ukierunkowane na wykształcenie – już od najmłodszych lat – właściwych postaw i mechanizmów obronnych wobec zagrożeń ze strony negatywnych zjawisk społecznych takich jak: alkoholizm, narkomania, nikotynizm, przestępczość nieletnich, przemoc rówieśnicza, przemoc domowa.   

          Przewodnią myślą pogadanki była odpowiedzialność karna nieletnich za ich zachowania i działania. Młodzież naszej szkoły została zapoznana z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich dotyczących przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Policjant uświadamiał młodzież o grożących im niebezpieczeństwach, pouczyło odpowiedzialności karnej za używanie słów wulgarnych w miejscach publicznych, odpowiedzialności za wymuszenia i rozboje; za niszczenie mienia publicznego i społecznego, a nawet uporczywe przeszkadzanie w lekcjach i wagarowanie. Sporo czasu funkcjonariusz policji poświęcił zjawisku cyberprzemocy, stalkingu, nakłaniał także do rozważnego zamieszczania wszelkich informacji czy fotografii na portalach internetowych.

         Elementy profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej przekazane były podczas spotkania z uczniami w sposób dostosowany do przedziału wiekowego odbiorców tak, aby nie stanowiły formy zachęty czy instruktażu. Pan sierżant omówił  skutecznie prowadzenie rozmów w sytuacjach, gdy ktoś namawia młodych ludzi do popełnienia przestępstwa czy wykroczenia, a przede wszystkim, jaki wpływ ma popełnienie czynu karalnego na ich dalsze dorosłe życie.

         Jesteśmy przekonani, że pan policjant jeszcze niejednokrotnie – w ramach działań prewencyjnych – będzie gościem naszej szkoły.

 

GALERIA

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół i Przedszkola w Czerniewicach ul.Mazowiecka 88
    97-216 Czerniewice ul. Mazowiecka 88
  • (+44)7104062

Galeria zdjęć