STRONA GŁÓWNA

HISTORIA SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA

                         Z kart historii naszej szkoły

GALERIA

Historia szkolnictwa w naszej miejscowości sięga roku 1839, kiedy to ówczesny dziedzic dóbr Czerniewic Lechowski założył szkołę. Ufundował dla niej specjalny legat w postaci 15 rubli rocznie oraz jednej morgi ziemi. Początkowo szkoła mieściła się w budynku drewnianym, do pożaru w 1904 roku, kiedy to zaczęto budowę nowej szkoły, której budynek spełniał swoją rolę do 1976 roku. W roku 1975 rozpoczęto budowę nowego gmachu szkoły na miarę rosnących potrzeb ludności gminy. Przy wznoszeniu obiektu zatrudniono stuosobową ekipę fachowców kierowaną przez Władysława Kowalczyka. Całe społeczeństwo naszej gminy pomagało przy budowie i pracach wykończeniowych. Pierwszego września 1977 roku zabrzmiał szkolny dzwonek obwieszczając początek roku szkolnego w nowej pięknej szkole. Przekazanie tutejszej młodzieży nowo wybudowanej szkoły było powodem dla którego właśnie w Czerniewicach odbyła się wojewódzka uroczystość inauguracji roku szkolnego 1977/1978. Obok 550 uczniów w wydarzeniu tym uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich z wojewodą piotrkowskim Leszkiem Wysockim, władz oświatowych z dyrektorem generalnym Departamentu Ministerstwa Oświaty i Wychowania Stanisławem Bogdanowiczem. Goście zebrani na placu apelowym byli świadkami ceremoniału nadania szkole imienia związanego z tą ziemią twórcy Teatru Narodowego, Wojciecha Bogusławskiego. Z ramienia Teatru Narodowego im. Wojciecha Bogusławskiego w Warszawie w uroczystości uczestniczyli: dyrektor Adam Hanuszkiewicz oraz aktor Krzysztof Kolberger. Inauguracja była okazją do wręczenia szkole sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo gminy.

 

       

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół i Przedszkola w Czerniewicach ul.Mazowiecka 88
    97-216 Czerniewice ul. Mazowiecka 88
  • (+44)7104062

Galeria zdjęć